Bộ sản phẩm ERP

Trên nền tảng kiến thức của doanh nghiệp dệt may có lịch sử lâu đời với 45 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may và gần 18 năm xây dựng và phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp cho lĩnh vực dệt may, ứng dụng tinh hoa của các mô hình quản lý nổi tiếng trên thế giới để giải quyết các bài toán quản trị, điều hành công việc sản xuất của doanh nghiệp và áp dụng cho các doanh nghiệp dệt may

Quản lý chất lượng

Giải pháp kỹ thuật

Giải pháp công nghệ

Quản lý tài sản

Phần mềm sản xuất

Phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm đơn hàng